Ceník služeb

Vážení zákazníci, naše služby nabízíme s důrazem na kvalitu odváděné práce, z čehož také vychází náš ceník služeb.

Orientační cenu zakázky vám můžeme sdělit na základě vámi zaslaných požadavků, a to v rámci kategorie: "Cenová nabídka + studie"

Podrobnou cenovou nabídku vám můžeme stanovit až při konečné cenové realizaci na základě naší konzultace a po provedení zhodnocení vámi zvoleného technického a estetického řešení.

Služby spojené s vypracováním návrhu a cenové nabídky jsou zpoplatněny částkou, která vám bude vrácena při podpisu SMLOUVY O DÍLO. V případě, že nedojde k realizaci zakázky, bude vám vystaven daňový doklad.

Cenová nabídka a studie
Služba zahrnuje vypracování orientační cenové nabídky a zpracování 2D grafické studie na základě dimenzování topidla, návrhu technického řešení, výpočtů a telefonické či e-mailové konzultace se zákazníkem.
1.000,-Kč
Osobní konzultace
Zahrnuje technické posouzení v místě stavby. To jest umístění a zaměření stavby v interiéru.

5,-Kč/km

200,-Kč/hod

3D model
Zpracování počítačového 3D modelu s možností pohledů v perspektivě a reálného zasazení do prostoru obydlí. V ceně jsou zahrnuty 2 obrázky ze zvolených úhlů.
2.000,-Kč
Projektová dokumentace
Vypracování projektové dokumentace včetně 3D modelu, výkresů a technických výpočtů.
4.000,-Kč
Celková cena realizace
Výše ceny je výsledkem jednání se zákazníkem a odvíjí se vždy od požadavků na funkci a vzhled konkrétního topidla. Není stanovena „katalogově“. V ceně je zahrnuta dodávka materiálu i práce kamnáře.
Cena dle poskytnutých služeb
Doprava
Převoz stavebního materiálu a nářadí na místo stavby, případně zpět.

5,-Kč/km

120,-Kč/hod

Drobné servisní práce
Práce kamnáře či zámečníka na případných drobných opravách např. přetěsnění, dospárování, čištění apod.

5,-Kč/km

300,-Kč/hod

Větší servis a rekonstrukce
Rekonstrukce topidel se řídí stejnými podmínkami jako „Cena realizace“, viz. bod výše.
Cena dle poskytnutých služeb

http://www.pm-beta.hys.cz/files/kamna-cenik.png