airKOM 250

Regulace » Plum

Cena:11797.00
Cena bez DPH:9749.59
Na dotaz.

Řídící jednotka s LCD displejem, vzduchová klapka ø125mm, tepl. snímač, dálkové ovládání.

Popis produktu
  Podstatou regulace airKOM 250 je automatická regulace přívodu vzduchu k ohništi krbu. Tím dochází k nastavení optimálního spalovacího procesu. Díky možnosti řídit proudění vzduchu do ohniště, šetří palivo a snižuje množství škodlivých emisí do ovzduší. Na základě informací o průběhu kontroly hoření, se prodlužuje doba mezi přikládáním paliva do krbu.


Vykonávané funkce regulace

 • Provozní režimy: automatický, ruční, zátop, vyhasnutí
 • Tři fáze práce v automatickém režimu:
  1. Normální spalování
  2. Přivření vzduchové klapky při vysoké teplotě spalin, aby došlo k upravení množství kyslíku ve spalinách
  3. Profouknutí topeniště s časem otevření 5 minut a časem uzavření 5 minut
 • Dvě fáze režimu zatápění
 • Udržování teploty spalin na zadané hodnotě
 • Funkce informování o potřebě přikládky paliva
 • Funkce rozpoznání 5 alarmových situací
 • Funkce kalibrace vzduchové klapky
 • 11 pozic pro nastavení teploty
 • Plynulé - adaptivní řízení vzduchové klapky
 • Funkce roztápění krbu na vyšší teplotu než je pracovní teplota krbu
 • Funkce výběru typu krbu (navržených 25 typů krbů)
 • Funkce zjišťování tendence zvýšení, nebo snížení teploty
 • Pří neúspěšném "Profouknutí" se regulátor vypne, nebo přejde do pohotovostního režimu
 • Vnitřní akumulátor, který otevírá / zavírá vzduchovou klapku (dle nastavení uživatelem) v případě výpadku napájení
 • Inteligentní alarm, který monitoruje provozní stav krbu - ochrana před nadměrným přehřátím krbu
 • Přivření vzduchové klapky při vysoké teplotě spalin, aby došlo k upravení množství kyslíku ve spalinách


Výhody

 • Moderní design: elegantní grafický displej s atraktivním podsvícením
 • Optimalizace spalovacího procesu
 • Úspora paliva
 • Nízké emise oxidu uhlíku do ovzduší
 • Prodloužení času mezi jednotlivými dokládkami paliva
 • Automatizace procesu zatápění
 • Ochrana krbu
 • Automatické vypnutí regulátoru po ukončení procesu hoření
 • Detekce nedostatku paliva
 • Možnost nastavení parametrů regulátoru dle konkrétního typu krbu
 • Bezpečnost - detekce a signalizace poplachů
 • Regulace krbu pomocí dálkového ovladače
 • Měření teploty spalin di 1150 °C