Úvodní stránka

http://www.kamnar.cz/files/poster.jpg

V dějinách lidstva


http://www.kamnar.cz/files/pravek.jpg  V dějinách lidstva byl oheň odpradávna považován za věrného přítele a průvodce. V původním významu se jednalo o zdroj světla v temnotách pravěkého světa a účinného ochránce před obávanými vetřelci přicházejícími ze zvířecí říše. Oheň provázel člověka doslova na každém kroku, kdy dával teplo jeho tělu, klid mysli a stal se také pomocníkem při úpravě pokrmům. Bylo pak jen otázkou času, aby člověk objevil další úžasné vlastnosti ohně coby zdroje uvolněné energie, například pro tavbu rudy a zpracování kovů. A odtud byl už jen krůček k vynálezu parního stroje. Teprve s objevem elektrického proudu a s jeho rozličnými vymoženostmi bylo ohniště postupně odsunuto do pozadí jako něco špinavého, co do lidské blízkosti nepatří.

   Až v dnešní přetechnizované a uspěchané době se opět vracíme k tradicím a zvažujeme, jak si zpříjemnit svůj domov nebo chalupu.

   Lidé se začali podvědomě vracet ke svým kořenům, jakoby ve snaze objevit ztracené tužby. A často pak právě při záři ohně nacházejí onu prvotní ideu a touhu po rodinném krbu, jenž se může stát zdrojem tepla, inspirace a domácí pohody. Naštěstí se nám stále nabízí možnosti, kdy můžeme po rozumném uvážení dospět k přání pořídit si do obydlí topidlo s ohništěm na dřevo. A v tuto chvíli je namístě, dobře si promyslet, co to vlastně obnáší, co si od takového topidla slibujeme a co od něj můžeme skutečně očekávat. Převážná většina lidí řekne jaksi samozřejmě - krb!

  Dobře tedy. Budiž krb, kachlová kamna či třeba sporák.

Radim Mika